#1

#2

Valuace

Tržní valuace umožňuje klientům identifikovat rozhodující aspekty tvorby hodnoty ve společnosti.

Valuace představují jak integrální součást procesu prodeje nebo nákupu společnosti, tak samostatný produkt poskytovaný společností Patria.

Analýza tržního ocenění společností indikuje vlastníkům rozhodující aspekty tvorby hodnoty ve společnosti.

Pro řadu našich klientů provádíme pravidelné aktualizace hodnoty jejich společností, což jim umožňuje volit v dané chvíli optimální strategická rozhodnutí.

Standardně pracujeme s výnosovými a komparativními metodami oceňování společností, nicméně v rámci tržních ocenění Patria pracuje i na nejkomplexnějších valuačních modelech včetně ocenění pro IPO, rozdělení či sloučení společností. V rámci valuací můžeme čerpat z obsáhlé databáze znalostí makroekonomických analytiků i specializovaných analytiků akciových trhů.

Výstup z naší valuace může mít podobu zprávy o ocenění, případně fairness opinion (poskytované samostatně nebo v rámci KBC Group.) V případě potřeby zajistíme ve spolupráci se soudním znalcem vypracování valuace včetně znalecké doložky.

<
ČMSS a.s. ČEZ, a.s. EZH, a.s. Unis, a.s. SLADOVŇA, a.s. MINET, s.r.o. AUDIO PARTNER s.r.o. (2010) MEGA, a.s. (2010) GSCeP, a.s. (2010) LUMEN ENERGY, a.s. (2009) VAV Invest (2009) Konštrukta Industry (2009) Klima Trend (2009) Opera Group (2008) SMZ, a.s. Jelšava (2008) Škoda Machine Tools (2008) Klimak (2008) Železničné Stavby (2008) TECHSERVICE GROUP (2008) Excon, a.s. (2008) AGRO - Otročín, a.s. (2008) Metal - Aliance (2008) TOS Varnsdorf (2007) CTS - servis, spol. s r.o. (2007) UNIPETROL, a.s. (2007) Softip, a.s. (2006) GTS Novera (2006) UPC Czech Holding, B.V. (2006) SAPELI, a.s. (2006) AGRO - Otročín, a.s. (2008) České dráhy, a.s. (2004) MEDIN, a.s. (2004) Vodní stavby, a.s. (2000) Lesy České republiky, s.p. (2000) Severočeská vodárenská společnost, a.s. (1999) European Bank for Reconstruction and Development (1997) Český Telecom (1997)
>