#1

#2

Transakce na kapitálových trzích

Primární a sekundární emise akcií

Patria Finance – největší obchodník na pražské burze cenných papírů.

Patria byla do roku 2008 největším akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. (v roce 2008 byla pražská burza prodána burze vídeňské) a je druhým největším akcionářem Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Patria se aktivně podílela na všech pěti primárních emisích akcií realizovaných na pražské burze od roku 2006.

V roce 2008 Patria asistovala v roli vedoucího manažera emise společnosti New World Resources N.V. při primární emisi akcií v hodnotě 1,6 miliard EUR. Jednalo se o největší primární emisi akcií na londýnské, pražské a varšavské burze za rok 2008.

Patria Direct, největší online obchodník s cennými papíry pro individuální investory, je důležitým distribučním kanálem pro každé IPO.

Primární a sekundární nabídky akcií (IPO, resp. SPO) představují unikátní řešení pro:

  • Získání nového kapitálu (obvykle pro další expanzi společnosti)
  • Vytváření hodnoty pro vlastníka a její dlouhodobý růst
  • Realizaci hodnoty pro akcionáře při jeho částečném či úplném exitu
  • Restrukturaci bilance společnosti
  • Posílení PR společnosti
  • Motivaci zaměstnanců

Odkupy akcií a nabídky převzetí

Díky blízkosti kapitálovým trhům jsme připraveni poskytovat našim klientům komplexní služby v oblastech specializovaných operací na kapitálových trzích, jako jsou povinné a dobrovolné nabídky převzetí, využití práva výkupu akcií majoritním akcionářem (squeeze-out), zrušení veřejné obchodovatelnosti a změna podoby akcií a manažerské a zaměstnanecké akciové programy.

V rámci těchto služeb zajišťujeme jednak poradenské služby (strategie, optimalizace nákladů a koordinace procesu) a dále exekuci administrativního procesu směrem k SCP, ČNB a BCPP a vlastní výplaty minoritním akcionářům.

Patria zrealizovala řadu povinných i dobrovolných odkupů v České republice od roku 1995.

Největší transakcí byl odkup akcií ČEZ, a. s. v objemu cca 67 mld.Kč.