#1

#2

Financování

Patria má výborné vztahy s řadou lokálních, regionálních i mezinárodních poskytovatelů soukromého rozvojového kapitálu (private equity) a mezaninového financování a samozřejmě i poskytovatelů akvizičního financování (bank).

Rozvojový kapitál je formou financování vhodnou zejména pro rychle rostoucí podniky s ambiciózním managementem, kterým umožňuje získat prostředky pro další rozvoj prostřednictvím sdílení podnikatelského rizika s finančním partnerem.

Mezaninové financování je formou zajištěného či nezajištěného úvěru, který společnosti umožňuje získat prostředky nad rámec běžného bankovního financování.

V kombinaci s investicí do vlastního kapitálu a bankovním úvěrem je mezanine vhodnou formou například pro financování manažerských odkupů společností.