#1

#2

Divestice

Poradenství při prodeji podniků je klíčovou službou oddělení firemních financí. Vyhledání partnera pro další rozvoj společnosti je hlavním mottem většiny transakcí.

Divestice (prodeje) podniků představují významnou část projektů Patrie.

Patria má tým profesionálů, kteří analyzují a oceňují aspekty ovlivňující hodnotu prodávané společnosti.

Vzhledem k počtu realizovaných transakcí a výčtu sektorů, kde byly transakce realizovány, je Patria jedním z nejzkušenějších poradců v České republice a na Slovensku.

Patria obvykle řídí celý transakční proces, který zahrnuje následující činnosti:

  • Analýza a ocenění společnosti
  • Vypracování informačního memoranda
  • Identifikace potenciálních investorů a vyhodnocení jejich zájmu
  • Strukturace transakce a výběr správného načasování transakčního procesu
  • Jednání s potenciálními zájemci
  • Podpora prezentace společnosti a návštěv investorů ve společnosti
  • Koordinace a řízení právních či jiných poradců klienta
  • Asistence (zajištění) při vypořádání transakce