#1

#2

Akvizice

Poradenství českým i zahraničním společnostem při akvizicích v zemích EU a střední Evropy.
více...

Divestice

Poradenství při prodeji podniků je klíčovou službou oddělení firemních financí.
Vyhledání partnera pro další rozvoj společnosti je hlavním mottem většiny transakcí.
více...

Valuace

Tržní valuace společností umožňují klientům identifikovat rozhodující aspekty tvorby hodnoty ve společnosti.
více...

Transakce na kapitálových trzích

Patria Finance jako největší obchodník s cennými papíry v ČR je nejvhodnějším partnerem pro transakce na kapitálovém trhu.
více...

Všeobecné finanční poradenství

Všeobecné finanční poradenství zahrnuje širokou paletu produktů, které pokrývají různé potřeby firemní klientely.
více...

Financování

Patria má výborné vztahy s řadou lokálních, regionálních i mezinárodních poskytovatelů soukromého rozvojového kapitálu (private equity) a mezaninového financování.
více...