Michael Šíma

Associate

Michael Šíma nastoupil do Patria Corporate Finance v dubnu 2017. V současné době působí na pozici Associate a je v rámci týmu Patrie zodpovědný za vedení procesů akvizic a divestic společností. Kromě toho se rovněž zaměřuje na transakce na kapitálovém trhu a transakce s cennými papíry.

Před příchodem do Patrie pracoval Michael jako právní asistent v advokátní kanceláři Wilson & Partners v Praze a jako stážista v pražské pobočce advokátní kanceláře Allen & Overy. S ohledem na znalosti z oblasti práva a zkušenosti získané v předních pražských advokátních kancelářích dokáže Michael hodnotit transakce jak z komerčního (finančního) úhlu pohledu, tak i z pohledu právního, čímž poskytuje klientům významnou přidanou hodnotu. V rámci svého působení v Patrii pracoval Michael zejména na projektech z oblasti energetiky, strojírenství, obchodu a IT. Vedle toho získal rovněž významné zkušenosti v oblasti prodeje společností ve finanční tísni.

Michael získal titul inženýra na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Finance a rovněž titul magistra v oboru Právo a právní věda na Univerzitě Karlově v Praze. Během svého studia získal rovněž zahraniční zkušenost v oblasti financí na University of Manchester, a to v rámci semestrálního výměnného programu.

Zpět